ROSTLINNÉ ORGÁNY

      organologie = věda zkoumající orgány

      vegetativní - zajišťují základní životní funkce (kořen, stonek, list)

      generativní - zajišťují rozmnožování (květ, plod)

KOŘEN

    vznikl v důsledku přechodu rostlin na souš během siluru (potřebný k udržení na souši)

    funkce:

      nasávací (příjem živin)

      zásobní (bulvy, hlízy)

      vodivá (CS)

      rozmnožovací, přichycovací

    vývoj:

      radikula – první kořínek klíčící rostliny

      allorhizie (hlavní kořen + postranní kořeny) × thomorhizie (adventivní kořeny)

    podélný řez kořenem:

    příčný řez kořenem:

    modifikace kořene:

      kořenové hlízy (orsej)

      bulvy (řepa)

      vzdušné kořeny (Monstera)

      příčepivé kořeny (břečťan)

      haustoria (jmelí)

    hospodářský význam kořene:

      potrava, krmivo (kořenová zelenina)

      léčiva (ženšen)

 

STONEK

    součástí prýtu (= nadzemní část rostliny)

    funkce:

      vedení látek (CS)

      nese listy (vyrůstají z uzlin)

      při redukci listů > fotosyntéza (např.. u kaktusů)

    typy stonku:

      lodyha – olistěný stonek

      stvol – přízemní růžice listů

      stéblo – duté („kolénka“)

    průřezy stonkem:

    dle stonku lze rostliny dělit:

      byliny – dužnatý stonek

      dřeviny – zdřevnatělý stonek

      stromy (větví se v určité výšce nad zemí)

      keře (větví se hned od země)

      polokeře (prýt je dřevinná i bylinná)

    stavba stonku v prvním, druhém a třetím roce života:

    pupeny

      vrcholový a úžlabní; existují i nahodilé pupeny (rozmístěné různě po rostlině)

      vznikají z nich větve, listy, květy

    větvení stonku:

A: vývojově nejstarší; z konce vyrůstají vždy dvě další větve (jmelí)

B: postranní stonky nikdy nepřerůstají stonek hlavní (smrk, jedle)

C: postranní stonky přerůstají stonek hlavní (jabloň)

      makroblast – dlouhá postranní větev (dřeviny)

      brachyblast – zkrácená větévka (modřín)

    stonek dle způsobu růstu:

    modifikace stonku:

      oddenek (kosatec)

      oddenkové hlízy (brambora)

      stonkové hlízy (kedluben)

      úponky (réva)

      šlahouny (jahodník)

      trny (kolce - trnka)

      brachyblasty (modřín, jabloň)

      zdužnatělé osy (kaktus)

      na stonek se může přeměnit i kořen (např. mrkev - když „vykoukne“ oranžový kořen nad zem, za pár dní zezelená)

    hospodářské využití stonku:

      topivo (kmeny stromů)

      průmysl (dřevozpracující)

      potrava, krmivo

      koření (skořice)

      chinin (proti malárii)

      textil (len), provaznictví (konopí)

 

LIST

    funkce:

      fotosyntéza, dýchání

      příjem a výdej plynů

    geneticky omezený růst

    vyrůstá z uzliny

    vnitřní stavba listu:

      pokožka, palisádový parenchym, mezofyl, pokožka s průduchy

    vnější stavba listu:

      čepel (báze, žilnatina) + řapík

    modifikace listu:

      děložní listy – zásoba živin pro klíčící rostlinu

      listeny – podpírají květenství (smetanka)

      šupiny – kryjí pupeny (jírovec)

      palisty – při rozvětvení stonku (hrách)

      úponky – přidržení (hrách)

      trny – ochrana (dřišťál)

      zásobní – zásoba látek (cibule)

    různolistost = heterofylie (břečťan)

    listová mozaika = efektivnější zachycování slunečního světla

    postavení listů: